PRO-ESTATE

Szanowni Państwo,

Witam serdecznie na stronie iSAM_5270nternetowej firmy Pro-estate zajmującej się wycenami nieruchomości oraz doradztwem związanym z rynkiem nieruchomości. Firma została założona przez uprawnionego przez Ministerstwo Infrastruktury rzeczoznawcę majątkowego. Firma powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie zarówno jednostek samorządu terytorialnego, firm, banków, jak i osób prywatnych na profesjonalne i rzetelne usługi w zakresie wycen nieruchomości.

Operaty szacunkowe wykonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i standardy zawodowe. Czynności zawodowe wykonujemy według najlepszej wiedzy, z należytą starannością i dokładnością. W sposób ciągły pogłębiamy naszą wiedzę poprzez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, aby nasz klient miał dostęp do najwyższej klasy usług.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą,

Z poważaniem,

Katarzyna Reyman

rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 5017

doktorantka na I roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

biegła sądowa

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Pro-estate Katarzyna Reyman.
  2. Z uwagi na zakres i przedmiot przetwarzania nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzi na wszelkie zapytania udzielamy pod numerem  tel.: 600 223 853, e-mail: reyman.katarzyna@gmail.com.
  3. Pro-estate Katarzyna Reyman przetwarza dane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu świadczenia usług, na podstawie zgody na przetwarzanie, umowy lub innych przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. a-d Rozporządzenia.
  4. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody, ani na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie innych podstaw prawnych.
  5. Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Pro-estate Katarzyna Reyman, 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 22a/10, lub pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 2.  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
  6. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.