odbiorcy usług

Oferta firmy Pro-estate skierowana jest w szczególności do:

  1. Osób fizycznych
  2. Przedsiębiorstw
  3. Banków
  4. Jednostek samorządu terytorialnego
  5. Państwowych / Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
  6. Spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych