oferowane usługi

Nasza oferta w zakresie wycen nieruchomości


  1. Sporządzanie operatów szacunkowych
  2. Sporządzanie opinii na temat wartości nieruchomości
  3. Sporządzanie opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości