oferta cenowa

Koszt wyceny nieruchomości:

Koszt wyceny jest funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących i zależy od:

– stopnia skomplikowania pracy

– celu wyceny

– rodzaju nieruchomości

– analizy rynku dla danej nieruchomości

– poniesionych wydatków związanych z wyceną (np. dojazd, przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki itp.)

Na wycenę nie ma wpływu wartość wycenianej nieruchomości.

Wynagrodzenie za wykonany operat szacunkowy ustalane jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od typu, lokalizacji nieruchomości i celu wyceny.