CERTYFIKATY

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”

Certyfikat Katarzyna Reyman

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.u.102/2010, poz.651, z dnia 19 maja 2010 roku z późn. zm.)

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych wpisanych na listę Związku Banków Polskich są respektowane przez wszystkie banki w Polsce.

zaswiadczenie_pfsrm_sad1

zaswiadczenie_szkolenie_stan-prawnyitechniczny1zasw-bankowe1zasw-bankowe2